Retourneren

Bedenktijd
U heeft recht op 14 dagen bedenktijd. U kunt uw bestelling zonder opgaaf van reden terugsturen op elk gewenst moment tot 14 werkdagen na de levering. Mocht u besluiten om terug te sturen, zullen alle kosten aan u kosteloos worden terugbetaald zodra de goederen indien mogelijk in originele verpakking onbeschadigd en oorspronkelijk mogelijke staat van het product door ons worden ontvangen. U kunt ook voor het initiële aankoopbedrag van de geretourneerde wijn een andere wijn uitkiezen. Eventuele verzendkosten van de retourzending zijn wel voor uw eigen rekening.

Turkswijnhuis vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Turkswijnhuis gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.